Polityka prywatności- treść

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma EURODREW Jan Mazur, 34-236 Sidzina 935, NIP 735-100-07-10 dane kontaktowe: jmeurodrew@onet.pl, tel. 516 046 444.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług,
  a podstawą prawną działań Administratora Danych Osobowych są przepisy prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit.
  b. i c. Rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy, a po zakończeniu współpracy dane te będą usunięte, chyba, że przepisy prawa albo nasz interes jako administratora danych będą obligowały nas do dalszego przetwarzania.
 5. Posiada Pani/Pan prawa do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają
  Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa: ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować
  odmową realizacji celu, do którego są niezbędne.

Kontakt

34-236 Sidzina 935
Polska, woj. małopolskie

+48 606 436 948

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat